Ska du ställa ut på mässa?

Har du en yta som du ska fylla med ett attraktivt utseende och utbud?
Vet du om ditt mässmedverkande har gett resultat?

8,5 av 10 utställare har inte en tydlig plan för vad de vill uppnå under sitt medverkande på mässan, där med får man inte heller ett mätbart resultat av sitt deltagande

.Vi hjälper dig ta fram ett upplägg som grundar sig på genomförande före, under, och efter mässan.

Innehållande framtagning av:

  • Material/aktivitet
  • ​Monter planering
  • Personalplanering
  • Placeringsplanering
  • Upplägg för effektivt besökarflöde i montern.
  • Design i ditt företags profil.

Välkommen till oss så hjälper vi dig med detta!